Boligsparekontraktloven § 5

 1. § 5
  Når opsparingen udbetales til anvendelse til et af de i § 1 nævnte formål, tilskrives der en præmie, der beregnes som 4 pct. p.a. af den til enhver tid foretagne opsparing inkl. tilskrevne renter, jf. dog stk. 3.
 2. Stk. 2.
  Præmieberegningen ophører senest 10 år efter første indbetaling, jf. dog stk. 3.
 3. Stk. 3.
  Af de beløb, der er opsparet på boligsparekontrakten den 31. december 1993 inkl. tilskrevne renter, beregnes en præmie på 4 pct. p.a. Herefter beregnes ikke præmie. Præmien udbetales, når opsparingen udbetales til et af de i § 1 nævnte formål. Ved delvis udbetaling af opsparingen udbetales en forholdsmæssig andel af præmien. Forholdet mellem denne andel og det samlede præmieberettigede beløb skal svare til forholdet mellem det til præmieberettigede formål udbetalte beløb og saldoen på kontoen den 31. december 1993.
 4. Stk. 4.
  Præmiebeløbet afholdes af statskassen.