Boligsparekontraktloven § 1

 1. § 1
  Staten præmierer opsparing, der finder sted i henhold til særlige boligsparekontrakter, som oprettes med henblik på tilvejebringelse eller forbedring af helårsbolig for den, der foretager opsparingen.
 2. Stk. 2.
  Opsparingen skal anvendes til et af følgende formål:
  1. 1. køb af grund til opførelse af bolig,
  2. 2. opførelse eller køb af bolig,
  3. 3. betaling af indskud eller forudbetaling af leje i forbindelse med indgåelse af lejemål,
  4. 4. køb af aktie eller andelsbevis, der er nødvendigt for overtagelse af lejemål, eller
  5. 5. forbedring eller udvidelse af bestående bolig.
 3. Stk. 3.
  Opsparing, der påbegyndes den 1. februar 1974 eller senere, skal for at kunne præmieres anvendes til boligformål her i landet.
 4. Stk. 4.
  Efter 31. december 1993 kan der ikke indgås nye kontrakter efter denne lov.