Boligbyggeriloven § 68

  1. § 68
    Boliger opført med støtte efter § 67 skal efter socialministerens nærmere bestemmelse fortrinsvis stilles til rådighed for unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov derfor.
  2. Stk. 2.
    Såfremt boligerne udlejes til andre end unge, der efter stk. 1 har fortrinsret dertil, kan socialministeren helt eller delvis bringe betaling af rentesikring, rentebidrag, afdragsbidrag eller ydelsesstøtte til ophør.