Boligbyggeriloven § 67

 1. § 67
  (Ophævet)
 2. Stk. 7.
  Socialministeren kan fastsætte retningslinjer for formen og indholdet af de i stk. 6 nævnte vedtægter. Socialministeren kan endvidere fastsætte almindeligt gældende regler til afløsning, supplering eller ændring af allerede godkendte vedtægter.
 3. Stk. 8.
  (Ophævet)
 4. Stk. 9.
  (Ophævet)
 5. Stk. 10.
  Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1-9 nævnte forhold.