Bogføringsloven § 3

 1. § 3
  Som regnskabsmateriale anses
  1. 1) registreringer, herunder transaktionssporet, jf. § 4, stk. 1,
  2. 2) eventuelle beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, jf. § 14, stk. 2,
  3. 3) eventuelle beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, jf. § 14, stk. 3,
  4. 4) bilag og anden dokumentation, jf. § 5,
  5. 5) oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, jf. § 4, stk. 2,
  6. 6) regnskaber, som kræves udarbejdet i henhold til lovgivning, og
  7. 7) eventuelle revisionsprotokoller.
 2. Stk. 2.
  Medmindre andet fremgår af lovgivningen i øvrigt, omfatter et regnskab, jf. stk. 1, nr. 6, også eventuelle årsberetninger og lignende, der er knyttet til regnskabet.