Bogføringsloven § 4

  1. § 4
    Ved transaktionssporet forstås den sammenhæng, der er mellem de enkelte registreringer og den bogføringspligtiges årsregnskab, skatte- eller afgiftsopgørelse, tilskudsregnskab eller tilsvarende regnskabsopstilling, der skal udarbejdes i henhold til lovgivning.
  2. Stk. 2.
    Ved kontrolsporet forstås de oplysninger, der dokumenterer registreringernes rigtighed.