Arveloven § 88

 1. § 88
  Et testamente efter § 87 er kun gyldigt, hvis parterne ved oprettelsen
  1. 1) opfyldte betingelserne i § 6, § 9 og § 10 i lov om ægteskab indgåelse og opløsning og
  2. 2) ikke havde oprettet testamente efter § 87, hvorefter en anden samlever har arveret.
 2. Stk. 2.
  Et testamente efter § 87 er endvidere kun gyldigt, hvis parterne på tidspunktet for den førstafdøde samlevers død levede sammen på fælles bopæl og
  1. 1) ventede, havde eller havde haft et fælles barn eller
  2. 2) havde levet sammen på den fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold i de sidste 2 år.
 3. Stk. 3.
  En fælles bopæl anses ikke for ophørt ved midlertidigt ophold i anden bolig eller ved ophold i institution.