Arveloven § 9

  1. § 9
    Arveladerens ægtefælle arver halvdelen af arveladerens ejendele, når denne efterlader sig livsarvinger.
  2. Stk. 2.
    Efterlader arveladeren sig ikke livsarvinger, arver ægtefællen alene.