Arveloven § 87

  1. § 87
    To personer kan ved testamente bestemme, at de helt eller delvis vil arve hinanden og arves, som var de ægtefæller.
  2. Stk. 2.
    Det kan ikke i et testamente efter stk. 1 bestemmes, at lovens regler om arv vedrørende delingsformue, herunder reglerne om uskiftet bo, skal finde anvendelse.
  3. Stk. 3.
    Et testamente efter stk. 1 indebærer ikke, at § 10 finder anvendelse.