Arveloven § 6

  1. § 6
    Arvingerne kan for deres arvelod overtage boets aktiver til vurderingsbeløbet.
  2. Stk. 2.
    Ønsker flere arvinger at overtage det samme aktiv, afgøres det ved lodtrækning, hvem der skal have dette. En arving har dog fortrinsret til at overtage et aktiv, der har særlig erindringsværdi for den pågældende.
  3. Stk. 3.
    Ægtefællens ret efter § 11, stk. 1, og §§ 12-14 skal respekteres.