Arveloven § 15

 1. § 15
  Dør den længstlevende ægtefælle efter at have arvet den førstafdøde ægtefælle i henhold til § 9, stk. 2, herunder i henhold til et testamente, deles boet med halvdelen til hver ægtefælles slægtsarvinger, medmindre den længstlevende ægtefælle
  1. 1) har indgået nyt ægteskab,
  2. 2) efter den førstafdøde ægtefælles død har arvet en samlever efter et testamente oprettet i medfør af § 87,
  3. 3) efterlader sig en samlever, der har arveret efter et testamente oprettet i medfør af § 87, eller
  4. 4) efterlader sig livsarvinger.
 2. Stk. 2.
  Er der ved den længstlevende ægtefælles død kun slægtsarvinger efter én af ægtefællerne, arver de det hele.
 3. Stk. 3.
  Har en af ægtefællerne truffet bestemmelse ved testamente, deles den del af boet, der ikke er truffet testamentarisk bestemmelse om, efter stk. 1 og 2, medmindre andet må anses for at følge af testamentet.
 4. Stk. 4.
  Stk. 1-3 er ikke til hinder for, at den længstlevende ægtefælle ved testamente kan råde over hele boet.