Arbejderboligloven § 31

  1. § 31
    Ejendommene er omfattet af reglerne i §§ 19 og 19 a samt § 21, stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Så længe der indestår statslån i ejendommene, gælder bestemmelserne i § 18, stk. 2, § 18 b, § 20, § 21, stk. 1, § 22, § 24 og § 26. Det i henhold til § 22, stk. 2, jf. § 19 a, stk. 1, litra d, anførte beløb skal dog ikke indfries, hvis arbejderboligen afhændes sammen med hovedejendommen.