Arbejderboligloven § 24

  1. § 24
    For renter, afdrag og andre krav på låntagere efter denne lov har staten udpantningsret.