Aktiesparekontoloven § 6

 1. § 6
  Aktier m.v. på aktiesparekontoen, der ikke længere kan indgå på aktiesparekontoen, som følge af at de ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, anses for udloddet, den første dag efter at de ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.
 2. Stk. 2.
  Følgende aktier m.v., der ikke omfattes af stk. 1, anses for udloddet den 20. februar i året efter statusskiftet eller erhvervelsen, medmindre de forinden er afstået fra aktiesparekontoen:
  1. 1) Aktier m.v., der har skiftet status, så de ikke længere opfylder betingelserne for at indgå på aktiesparekontoen.
  2. 2) Aktier, aktieretter og tegningsretter, der erhverves på grundlag af aktier m.v., der indgår på aktiesparekontoen, medmindre de erhvervede aktier m.v. i sig selv opfylder betingelserne i § 5, stk. 1.
  3. 3) Konvertible obligationer, der erhverves på grundlag af aktier m.v., der indgår på aktiesparekontoen.