Aktiesparekontoloven § 5

 1. § 5
  Følgende aktiver kan indgå på aktiesparekontoen:
  1. 1) Kontantindeståender på indlånskontoen.
  2. 2) Aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Dette gælder dog ikke aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 4, 17, 17 A, 18, 19 eller 22 eller konvertible obligationer.
  3. 3) Investeringsbeviser omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 20, stk. 2, eller § 21.
 2. Stk. 2.
  Aktier, aktieretter, tegningsretter og konvertible obligationer, der erhverves på grundlag af aktier m.v., der indgår på aktiesparekontoen, kan erhverves på aktiesparekontoen.