Aktiesparekontoloven § 32

 1. § 32
  Loven træder i kraft den 1. januar 2019.
 2. Stk. 2.
  § 20 finder ikke anvendelse for kalenderårene 2019-2022. Skat og eventuel afgift for disse kalenderår skal indbetales af instituttet til told- og skatteforvaltningen med forfaldsdag den 22. februar efter kalenderårets udløb.
 3. Stk. 3.
  Forfaldstidspunkterne i § 23 finder ikke anvendelse ved indberetning om rettelse af tidligere indberettet skat eller afgift for kalenderårene 2019-2022. Beløb, der skal betales som følge af sådanne rettelser, forfalder 30 dage efter indberetningen af rettelsen.
 4. Stk. 4.
  Falder forfaldsdagen efter stk. 2 eller 3 på en banklukkedag, udskydes forfaldsdagen til førstkommende bankdag.