Aktiesparekontoloven § 20

  1. § 20
    Instituttet skal indbetale skat, jf. § 14 og § 16, stk. 3, og eventuel afgift, jf. § 9, stk. 3, 2. pkt., til told- og skatteforvaltningen. Skat og afgift for et kalenderår forfalder til betaling den 22. januar efter kalenderårets udløb.