Aktiesparekontoloven § 16

 1. § 16
  Er ejeren af aktiesparekontoen begrænset skattepligtig efter kildeskattelovens § 2, skal der til beskatningsgrundlaget alene medregnes udbytter, jf. ligningslovens § 16 A, af aktier m.v. i danske selskaber m.v.
 2. Stk. 2.
  §§ 13, 14 og 18 gælder ikke for begrænset skattepligtige.
 3. Stk. 3.
  Der betales en skat på 15 pct. af beskatningsgrundlaget opgjort efter stk. 1 med fradrag for omkostninger på aktiesparekontoen, der er medgået til modtagelse af udbyttet.
 4. Stk. 4.
  Aktiesparekontoens ejer skal informere instituttet om sin skattemæssige status, senest 30 dage efter at den skattemæssige status er skiftet til begrænset skattepligtig eller til fuld skattepligtig. Ejeren skal indsende en bekræftelse fra told- og skatteforvaltningen på skiftet af skattemæssig status, når bekræftelsen foreligger.