Aktiesparekontoloven § 13

  1. § 13
    Beskatningsgrundlaget opgøres som forskellen mellem værdien af alle aktiver på aktiesparekontoen ved indkomstperiodens slutning og aktivernes værdi ved indkomstperiodens begyndelse med fradrag af indkomstperiodens indskud på aktiesparekontoen og med tillæg af indkomstperiodens udlodninger, jf. dog stk. 2. Værdien reduceres med et eventuelt negativt indestående på indlånskontoen ved indkomstperiodens udløb.
  2. Stk. 2.
    Positiv og negativ skat indgår ikke i værdien efter stk. 1. Skat, der er betalt eller indeholdt i løbet af indkomstperioden, anses for en udlodning. Skat, der er refunderet på aktiesparekontoen i løbet af indkomstperioden, anses for et indskud.