Årsregnskabsloven § 22 b

 1. § 22 b
  Mikrovirksomheder, jf. § 22 a, er ved udarbejdelsen af årsregnskabet undtaget fra at give følgende oplysninger i noterne:
  1. 1) Oplysninger om anvendt regnskabspraksis, jf. § 53.
  2. 2) Oplysninger om gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet, jf. § 63.
  3. 3) Oplysninger om visse særlige poster, jf. § 67 a, nr. 1 og 2.
  4. 4) Oplysninger om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret, jf. § 68.
 2. Stk. 2.
  En virksomhed, som anvender en eller flere af undtagelserne i stk. 1, skal oplyse dette i noterne.
 3. Stk. 3.
  § 11, stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse på årsregnskaber, hvor en eller flere af undtagelsesmulighederne i stk. 1 er anvendt.
 4. Stk. 4.
  §§ 37-38 finder ikke anvendelse for virksomheder, der anvender en eller flere af undtagelserne i stk. 1.