Årsregnskabsloven § 67 a

 1. § 67 a
  Virksomheden skal oplyse om størrelsen og arten af indtægts- eller omkostningsposter, som er særlige på grund af deres størrelse eller art. Der skal herunder gives oplysning om årets
  1. 1) tilbageførsler af nedskrivninger på omsætningsaktiver,
  2. 2) nedskrivninger på omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger,
  3. 3) nedskrivninger på anlægsaktiver og
  4. 4) tilbageførsler af nedskrivninger på anlægsaktiver.