Årsregnskabsloven § 63

  1. § 63
    Der skal oplyses om den del af virksomhedens samlede gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet.