Årsregnskabsloven § 162

 1. § 162
  Medlemmerne af virksomhedens ledelse kan af Erhvervsstyrelsen som tvangsmiddel pålægges daglige eller ugentlige bøder, hvis de undlader at
  1. 1) indsende dokumenter rettidigt og i behørig stand i overensstemmelse med §§ 138-148 eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov,
  2. 2) efterkomme en anmodning om oplysning i henhold til § 160 eller
  3. 3) efterkomme et påbud givet af styrelsen i henhold til § 161, nr. 2 og 3.
 2. Stk. 2.
  Virksomhedens revisor kan ligeledes pålægges tvangsbøder, hvis han eller hun undlader at give oplysning i henhold til § 160.
 3. Stk. 3.
  Tvangsbøder tilfalder statskassen.