Årsregnskabsloven § 161

 1. § 161
  Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med en kontrol efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov
  1. 1) påtale en overtrædelse,
  2. 2) påbyde, at en fejl rettes, og
  3. 3) påbyde, at en overtrædelse bringes til ophør.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsstyrelsen fastsætter en frist for efterlevelsen af et påbud efter stk. 1, nr. 2 eller 3.