Årsregnskabsloven § 161

  1. § 161
    Med henblik på at sikre, at den i § 159, stk. 1, nævnte lovgivning overholdes, kan Erhvervsstyrelsen
    1. 1) yde vejledning,
    2. 2) påtale overtrædelser og
    3. 3) påbyde, at fejl skal rettes, og at overtrædelser skal bringes til ophør samt træffe afgørelser som nævnt i § 135, stk. 6, 3. pkt., og stk. 7.