Vejledningsloven § 2 d

  1. § 2 d
    For elever i folkeskolen udarbejdes uddannelsesplanen efter § 2 c med udgangspunkt i elevens elevplan, jf. folkeskolelovens § 13 b.
  2. Stk. 2.
    Uddannelsesplanen skal i 10. klasse anvendes i den løbende vejledning af eleven om fremtidige uddannelsesvalg og indeholde elevens ønsker om aflæggelse af prøver i 10. klasse samt brobygningsforløb, jf. kapitel 2 a. Det skal endvidere fremgå af uddannelsesplanen, om der i 10. klasse skal iværksættes en særlig indsats som nævnt i § 2 g, stk. 3.
  3. Stk. 3.
    Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om uddannelsesplanen i 10. klasse.