Vejbenyttelsesafgiftsloven § 3

 1. § 3
  Den årlige afgift inklusive administrationsomkostninger, jf. dog § 20, stk. 6, udgør til og med den 31. december 2019:
  1. 1) For køretøjer med højst tre aksler, der overholder emissionsnorm
   1. a) IKKE-EURO: 10.470 kr.
   2. b) EURO I: 9.101 kr.
   3. c) EURO II: 7.925 kr.
   4. d) EURO III: 6.891 kr.
   5. e) EURO IV: 6.265 kr.
   6. f) EURO V: 5.581 kr.
   7. g) EURO VI eller renere: 5.581 kr.
  2. 2) For køretøjer med mindst fire aksler, der overholder emissionsnorm
   1. a) IKKE-EURO: 17.555 kr.
   2. b) EURO I: 15.196 kr.
   3. c) EURO II: 13.216 kr.
   4. d) EURO III: 11.482 kr.
   5. e) EURO IV: 10.448 kr.
   6. f) EURO V: 9.302 kr.
   7. g) EURO VI eller renere: 9.302 kr.
 2. Stk. 2.
  Den årlige afgift inklusive administrationsomkostninger, jf. dog § 20, stk. 6, udgør fra og med den 1. januar 2020:
  1. 1) For køretøjer med højst tre aksler, der overholder emissionsnorm
   1. a) IKKE-EURO: 10.470 kr.
   2. b) EURO I: 9.101 kr.
   3. c) EURO II: 7.925 kr.
   4. d) EURO III: 6.891 kr.
   5. e) EURO IV: 6.265 kr.
   6. f) EURO V: 5.923 kr.
   7. g) EURO VI eller renere: 5.581 kr.
  2. 2) For køretøjer med mindst fire aksler, der overholder emissionsnorm
   1. a) IKKE-EURO: 17.555 kr.
   2. b) EURO I: 15.196 kr.
   3. c) EURO II: 13.216 kr.
   4. d) EURO III: 11.482 kr.
   5. e) EURO IV: 10.448 kr.
   6. f) EURO V: 9.875 kr.
   7. g) EURO VI eller renere: 9.302 kr.
 3. Stk. 3.
  Til og med den 31. december 2019 udgør afgiften inklusive administrationsomkostninger for køretøjer, der er indregistreret i udlandet, jf. dog § 20, stk. 6:
  1. 1) Månedligt for køretøjer med højst tre aksler, der overholder emissionsnorm
   1. a) IKKE-EURO: 1.041 kr.
   2. b) EURO I: 907 kr.
   3. c) EURO II: 788 kr.
   4. d) EURO III: 684 kr.
   5. e) EURO IV: 625 kr.
   6. f) EURO V: 558 kr.
   7. g) EURO VI eller renere: 558 kr.
  2. 2) Månedligt for køretøjer med mindst fire aksler, der overholder emissionsnorm
   1. a) IKKE-EURO: 1.748 kr.
   2. b) EURO I: 1.518 kr.
   3. c) EURO II: 1.317 kr.
   4. d) EURO III: 1.146 kr.
   5. e) EURO IV: 1.041 kr.
   6. f) EURO V: 930 kr.
   7. g) EURO VI eller renere: 930 kr.
  3. 3) Ugentligt for køretøjer med højst tre aksler, der overholder emissionsnorm
   1. a) IKKE-EURO: 275 kr.
   2. b) EURO I: 238 kr.
   3. c) EURO II: 208 kr.
   4. d) EURO III: 178 kr.
   5. e) EURO IV: 163 kr.
   6. f) EURO V: 148 kr.
   7. g) EURO VI eller renere: 148 kr.
  4. 4) Ugentligt for køretøjer med mindst fire aksler, der overholder emissionsnorm
   1. a) IKKE-EURO: 461 kr.
   2. b) EURO I: 401 kr.
   3. c) EURO II: 349 kr.
   4. d) EURO III: 305 kr.
   5. e) EURO IV: 275 kr.
   6. f) EURO V: 245 kr.
   7. g) EURO VI eller renere: 245 kr.
  5. 5) Dagligt uanset emissionsnorm og antallet af aksler: 89 kr.
 4. Stk. 4.
  Fra og med den 1. januar 2020 udgør afgiften inklusive administrationsomkostninger for køretøjer, der er indregistreret i udlandet, jf. dog § 20, stk. 6:
  1. 1) Månedligt for køretøjer med højst tre aksler, der overholder emissionsnorm
   1. a) IKKE-EURO: 1.041 kr.
   2. b) EURO I: 907 kr.
   3. c) EURO II: 788 kr.
   4. d) EURO III: 684 kr.
   5. e) EURO IV: 625 kr.
   6. f) EURO V: 587 kr.
   7. g) EURO VI eller renere: 558 kr.
  2. 2) Månedligt for køretøjer med mindst fire aksler, der overholder emissionsnorm
   1. a) IKKE-EURO: 1.748 kr.
   2. b) EURO I: 1.518 kr.
   3. c) EURO II: 1.317 kr.
   4. d) EURO III: 1.146 kr.
   5. e) EURO IV: 1.041 kr.
   6. f) EURO V: 982 kr.
   7. g) EURO VI eller renere: 930 kr.
  3. 3) Ugentligt for køretøjer med højst tre aksler, der overholder emissionsnorm
   1. a) IKKE-EURO: 275 kr.
   2. b) EURO I: 238 kr.
   3. c) EURO II: 208 kr.
   4. d) EURO III: 178 kr.
   5. e) EURO IV: 163 kr.
   6. f) EURO V: 156 kr.
   7. g) EURO VI eller renere: 148 kr.
  4. 4) Ugentligt for køretøjer med mindst fire aksler, der overholder emissionsnorm
   1. a) IKKE-EURO: 461 kr.
   2. b) EURO I: 401 kr.
   3. c) EURO II: 349 kr.
   4. d) EURO III: 305 kr.
   5. e) EURO IV: 275 kr.
   6. f) EURO V: 260 kr.
   7. g) EURO VI eller renere: 245 kr.
  5. 5) Dagligt uanset emissionsnorm og antallet af aksler: 89 kr.
 5. Stk. 5.
  For dansk registrerede lastmotorkøretøjer, der er registreret som trækkraft for én påhængs- eller sættevogn, fastsættes afgiften efter det registrerede antal aksler og den registrerede totalvægt af det samlede vogntog.
 6. Stk. 6.
  For dansk registrerede lastmotorkøretøjer, der er registreret som trækkraft for flere forskellige påhængs- eller sættevogne, fastsættes afgiften efter den kombination af totalvægt og akselantal, der giver det højeste afgiftsbeløb.
 7. Stk. 7.
  For dansk registrerede lastmotorkøretøjer, der er registreret som trækkraft for en eller flere blokvogne, svares afgift med den sats, der er gældende for køretøjer med 4 aksler eller derover, jf. stk. 1.
 8. Stk. 8.
  Ved »EURO I« til »EURO VI« forstås de emissionsnormer, som er defineret i EU-retsakterne vedrørende typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer m.v.