Vejbenyttelsesafgiftsloven § 2

 1. § 2
  For afgiftspligtige køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, er afgiftsperioden et år, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Ved anmeldelse af ny ejer (bruger) eller ændring af betydning for beregning af afgift efter denne lov eller efter lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. afkortes afgiftsperioden med de resterende dage af perioden.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens tilbagebetaling som følge af anmeldelse af ny ejer (bruger) eller omberegning som følge af ændringer og træffer herunder bestemmelse om tidspunktet for overgang til de ændrede afgiftsbeløb.
 4. Stk. 4.
  For udenlandske afgiftspligtige køretøjer betales afgiften for perioder, jf. § 3, stk. 1-4, der mindst udgør en dag og højst et år.
 5. Stk. 5.
  Afgiftsperioden starter ved døgnets begyndelse.