Varelagerloven § 1

 1. § 1
  Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan næringsdrivende personer, dødsboer samt selskaber og foreninger vælge at opgøre deres varelagre på grundlag af:
  1. 1) dagsprisen ved regnskabsårets slutning eller
  2. 2) indkøbsprisen med tillæg af fragt, told og lignende (fakturaprisen) eller
  3. 3) fremstillingsprisen, såfremt varen er fremstillet i egen virksomhed.
 2. Stk. 2.
  Ved opgørelsen af varelagerets værdi i henhold til stk. 1 kan den skattepligtige ikke medregne afgift, der ved opgørelsen af hans afgiftstilsvar efter loven om almindelig omsætningsafgift kan fradrages som indgående afgift.
 3. Stk. 3.
  Den skattepligtige kan for hver enkelt varegruppe inden for varelageret vælge frit mellem de i stk. 1 nævnte opgørelsesmåder.
 4. Stk. 4.
  I det beløb, der er opgjort efter bestemmelserne i stk. 1-3, kan der i de enkelte indkomstår foretages et nedslag, som højst kan udgøre følgende procentdel af beløbet:
 5. Stk. 5.
  Nedskrivning efter stk. 4 kan foretages for de lagre af varer, råstoffer, hel- eller halvfærdige produkter, emballage samt hjælpevarer i produktionsvirksomheder, herunder brændsel, der hører til virksomheden ved regnskabsårets slutning.