Vandløbsloven § 25

  1. § 25
    Udgifterne i forbindelse med de foranstaltninger, der er nævnt i §§ 16, 18 og 21, kan afholdes forskudsvis af vandløbsmyndigheden.
  2. Stk. 2.
    Vandløbsmyndigheden kan kræve sikkerhed for betaling af forskudsvis afholdte udgifter.