Vandløbsloven § 18

  1. § 18
    Sænkning af vandstanden i eller tørlægning af søer må kun foretages efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.