Vandløbsloven § 21

  1. § 21
    Nye vandløb må kun anlægges efter vandløbsmyndighedens bestemmelse, jf. dog § 3, stk. 2.