Vagtvirksomhedsloven § 5

  1. § 5
    En autorisation meddeles for bestemte former for vagtvirksomhed efter § 1, for et tidsrum af højst 5 år og for en eller flere politikredse eller for hele landet. En autorisation meddeles i øvrigt på nærmere fastsatte vilkår for vagtvirksomhedens udøvelse.
  2. Stk. 2.
    Såfremt myndigheden bestemmer, at en autorisation ikke kan fornys, finder bestemmelserne i §§ 15-17 anvendelse.