Vævsloven § 23

  1. § 23
    Vævscentre, der udfører de i §§ 4 eller 5 nævnte aktiviteter, skal senest den 30. juni 2006 give Sundhedsstyrelsen meddelelse herom.
  2. Stk. 2.
    De i § 22, stk. 2, nævnte vævscentre, der ønsker at fortsætte deres aktiviteter efter den 7. april 2007, skal senest den 1. oktober 2006 indgive ansøgning til Sundhedsstyrelsen om tilladelse i henhold til §§ 4 eller 5.