Vævsloven § 5

  1. § 5
    Import og eksport af væv og celler fra og til tredjelande må kun finde sted med Sundhedsstyrelsens tilladelse.