Vævsloven § 22

  1. § 22
    Loven træder i kraft den 7. april 2006.
  2. Stk. 2.
    For så vidt angår vævscentre, der er etableret før den i stk. 1 nævnte dato, har lovens bestemmelser, hvorved der fastsættes krav til udførelsen af de i §§ 4 eller 5 nævnte aktiviteter, først virkning fra den 7. april 2007.