Vævsloven § 16

  1. § 16
    Sundhedsstyrelsen fører register over vævscentre og andre offentlige eller private enheder, der har opnået tilladelse i henhold til §§ 4 eller 5 eller godkendelse efter § 10, med oplysninger om de aktiviteter, der må udføres i henhold til den enkelte tilladelse eller godkendelse samt eventuelle vilkår herfor.
  2. Stk. 2.
    Sundhedsstyrelsen gør det i stk. 1 nævnte register tilgængeligt for offentligheden.