Værgemålsloven § 7

 1. § 7
  Der kan iværksættes samværgemål for den, der på grund af uerfarenhed, svækket helbred eller anden lignende tilstand har behov for hjælp til at administrere sin formue eller varetage andre økonomiske anliggender, og som selv anmoder herom.
 2. Stk. 2.
  Samværgemålet kan begrænses til at angå bestemte aktiver eller anliggender.
 3. Stk. 3.
  Samværgen og den pågældende handler i forening i anliggender, der er omfattet af værgemålet.
 4. Stk. 4.
  Personer, der er under værgemål efter denne bestemmelse, er myndige.
 5. Stk. 5.
  Reglerne i § 25, stk. 2, 2. og 3. pkt., §§ 26-30, § 32, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, og §§ 33-45 gælder ikke ved samværgemål.