Værdipapirhandelsloven § 4 a

 1. § 4 a
  Dette kapitel finder anvendelse på repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser, hvor repræsentanten er registreret i Finanstilsynets register for repræsentanter i henhold til § 4 b, stk. 1, og
  1. 1) udstedelsen markedsføres eller påtænkes markedsført over for danske investorer,
  2. 2) udsteder er en virksomhed med registreret hjemsted i Danmark eller
  3. 3) udstedelsen i øvrigt har en nær tilknytning til Danmark.
 2. Stk. 2.
  § 4 f, stk. 1, jf. § 4 g, finder tillige anvendelse for andre kollektive gældsforhold end obligationer.