Værdipapirhandelsloven § 4 g

  1. § 4 g
    § 4 f, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på fuldmægtige og andre repræsentanter i andre kollektive gældsforhold end obligationsudstedelser.