Vækstfremmerafgiftsloven § 5

  1. § 5
    Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde af de i § 1 nævnte antibiotika og vækstfremmende stoffer, der er udleveret fra virksomheden i perioden.
  2. Stk. 2.
    Registrerede virksomheders forbrug af egne varer sidestilles med udlevering.
  3. Stk. 3.
    Opgørelsen specificeres efter regler, der fastsættes af told- og skatteforvaltningen.