Vækstfremmerafgiftsloven § 1

  1. § 1
    Der betales afgift til statskassen af antibiotika og vækstfremmende stoffer, der anvendes som tilsætningsstoffer til foderstoffer. Afgiften udgør for:
  2. Stk. 2.
    Af andre antibiotika og vækstfremmende stoffer end de i stk. 1 nævnte, som anvendes som tilsætningsstoffer til foderstoffer, betales afgift efter den sats, der gælder for et tilsvarende antibiotikum eller vækstfremmende stof som nævnt i stk. 1 med et tilsvarende tilladt maksimalt indhold i fuldfoderet.