Vækstfremmerafgiftsloven § 2

  1. § 2
    Den, der fremstiller de i § 1 nævnte tilsætningsstoffer, skal anmelde sin virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen.
  2. Stk. 2.
    Den, der fra udlandet med henblik på salg modtager de i § 1 nævnte tilsætningsstoffer, skal anmelde sin virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen.
  3. Stk. 3.
    Der udstedes et bevis for registreringen til de registrerede virksomheder.