Vægtafgiftsloven § 1

 1. § 1
  Der svares afgift til statskassen efter denne lov af følgende køretøjer, hvis køretøjet skal registreres i Køretøjsregisteret efter lov om registrering af køretøjer, bortset fra køretøjer som nævnt i stk. 2 eller køretøjer, der registreres på grænsenummerplader eller prøvemærker:
  1. 1) Motorkøretøj.
  2. 2) Traktor.
  3. 3) Påhængsvogn.
  4. 4) Sættevogn til personbefordring.
  5. 5) Påhængsredskab, herunder campingvogn.
  6. 6) Motorredskab, der er indrettet til godstransport.
 2. Stk. 2.
  Afgiftspligten efter stk. 1 omfatter ikke køretøjer, der er afgiftspligtige efter brændstofforbrugsafgiftsloven, godkendte blokvogne, benzindrevne traktorer og påhængsvogne hertil, godkendte traktorer og påhængsvogne hertil samt til og med den 31. december 2021 køretøjer, der alene drives ved hjælp af brændselsceller.