Ungdomsboligloven § 8

  1. § 8
    Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om de i § 7, stk. 4, nævnte forhold, herunder om, hvordan anvisning skal ske, hvis boligerne etableres i et område uden fælles anvisning.