Ungdomsboligloven § 7

 1. § 7
  Udlejeren skal udleje ledige boliger til unge uddannelsessøgende.
 2. Stk. 2.
  Udvekslingsstudenter har fortrinsret til 10 pct. af de ledige boliger pr. år. Økonomi- og erhvervsministeren kan i særlige tilfælde godkende, at udvekslingsstudenter har fortrinsret til mere end 10 pct. af boligerne.
 3. Stk. 3.
  Husstande med mere end 1 person har fortrinsret til 2-rums-boliger.
 4. Stk. 4.
  Udlejeren skal indgå aftale om, at der skal ske fælles anvisning af lejere til mindst 80 pct. af de ledige boliger pr. år. Der skal herunder indgås aftale om fælles anvisning af udvekslingsstudenter efter stk. 2. Boliger efter denne lov kan omfattes af den fælles anvisning, uanset om denne administreres af almene boligorganisationer eller af private.
 5. Stk. 5.
  Har udlejeren ikke fået anvist en lejer senest 3 uger efter, at den fælles anvisning har modtaget meddelelse om en ledig bolig, kan udlejeren leje ud til andre personer, der tilhører den berettigede personkreds, jf. stk. 1. Kan en bolig ikke udlejes til personer, der tilhører den berettigede personkreds, kan udlejeren leje ud til andre boligsøgende. Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for, hvornår udlejeren kan leje ud til andre boligsøgende.
 6. Stk. 6.
  Ved permanente udlejningsvanskeligheder kan økonomi- og erhvervsministeren efter kommunalbestyrelsens indstilling i særlige tilfælde godkende, at dele af eller hele ejendommen ikke længere er omfattet af denne lov.