Ungdomsboligloven § 24

  1. § 24
    Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om de i §§ 21-23 nævnte forhold.