Ungdomsboligloven § 19

  1. § 19
    Reglerne i §§ 9-18 kan ikke fraviges ved aftale.