Udstykningsloven § 7

  1. § 7
    Ved arealoverførsel forstås i denne lov, at det registreres i matriklen, at der uden for tilfælde af ejendomsberigtigelse, jf. § 9, overføres
    1. 1) areal fra en samlet fast ejendom til en anden samlet fast ejendom, til offentlig vej eller til søterritoriet eller
    2. 2) umatrikuleret areal til en samlet fast ejendom eller til offentlig vej.