Udstykningsloven § 9

  1. § 9
    Ved ejendomsberigtigelse forstås i denne lov, at det registreres i matriklen, at
    1. 1) en ejendoms afgrænsning er ændret som følge af hævdserhvervelse eller ved naturlig tilvækst eller fraskylning m.v., eller
    2. 2) et areal, der i mindst 20 år har været offentlig vej, udskilles fra en ejendom.