Udstykningsloven § 45

  1. § 45
    Skelmærker og varige mærker for opmåling, hvortil matrikulære målinger knyttes, må ikke flyttes, borttages, beskadiges eller ødelægges.
  2. Stk. 2.
    Den, der overtræder stk. 1, skal betale udgifterne ved mærkets genanbringelse.